Main menu button

Mrkt Buzz H&D Wireless: Stor potential att rulla ut Casat mot flera kunder

22 jul 2020

Läs hela kommentaren här: Mrkt Buzz H&D Wireless 22 Juli 2020


När H&D Wireless förvärvade MVV Holding var programvaran Casat en identifierad tillgång som följde med på köpet. Genom en uppgörelse med konkurs-förvaltaren som offentliggjordes den 17 juli 2020 kommer H&D Wireless fortsätta att driva dotterbolagen inom MVV Holding samt behålla alla IP-rättigheter till produkten Casat. Konkursen i MVV Holding och ett av dess dotterbolag, MVV International innebär att skulderna i H&D Wireless-koncernen minskar väsentligt. Per 31 december 2018 uppgick MVV Holding-koncernens nettoskuld till cirka 8 miljoner kronor.

Den 14 juli 2020 meddelades att Parker-Hannifin AB som första kund tecknade ett 6 månaders licensavtal med drift av den molnbaserade mjukvaran Casat 4.0. Casat riktar sig mot monteringslinan och fungerar som ett produktionsstyrningssystem i en tillverkningsprocess med ganska många manuella steg. H&D Wireless bedömer att ordern till Parker-Hanifinn AB kommer att bli värd 5-10 miljoner kronor över en femårsperiod. Licensen kan förnyas varje år och är då kopplat till antalet användare. Casat kommer i detta fall att användas vid tillverkning av luft och hydraulik-komponenter hos Parker Hanifinns fabrik i Borås.

H&D Wireless kunder som Volvo Penta, Swegon och Borg Warner har ett snabbt ökat behov av IoT-lösningar för maskin och processövervakning. Dessa bolag samt Parker Hanifinn är kunder till Casat 3.0 eller 4.0. Det borde finnas möjlighet att sälja in H&D Wireless senaste IoT-lösningar även till Volvon Penta, Swegon och Borg Warner samt möjligen ytterligare några bolag. Indikativt skulle det då kunna röra sig om licenser värda 10-20 miljoner kronor per år.

Till det kommer H&D Wireless egen mjukvara GEPS som riktar in sig mot materialflödet till monteringslinan och där väsentligt större värden kan sparas genom en effektiv materialhantering i produktionen.

I vår grundanalys av H&D Wireless den 2 juni 2020 skalade vi ned den globala marknaden för produktionsstyrningssystem (MES) till nordisk nivå genom att applicera Nordens andel av global BNP om 1,8 procent. Marknaden för produktionsstyrningssystem värderades till år 2018 cirka 9,9 miljarder USD globalt enligt en rapport publicerad av IndustryARC™. Potentialen är som synes mycket stor. Det går också att relatera till de av oss bedömda intäkterna för H&D Wireless-koncernen år 2021 om 25 miljoner kronor, en siffra som mycket väl kan komma att behöva revideras upp.

Mrkt Buzz H&D Wireless: Stor potential att rulla ut Casat mot flera kunder